Słupy energetyczne

Obecność słupów energetycznych na działce zwykle utrudnia jej użytkowanie i obniża wartość nieruchomości. Jednak bardzo często zdarza się, że stan prawny słupów energetycznych znajdujących się na działce nie został uregulowany przez uch właściciela – czyli Zakład Energetyczny. Jeśli właściciel działki nie udzielił pisemnej zgody na korzystanie z jego gruntu, a właściciel linii przesyłowej to czyni, wówczas ma miejsce bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wielkość i kształt słupów energetycznych określone stosownymi przepisami sprawiają, że nie są one ozdobą działki, a przy tym często znajdują się w bardzo niekorzystnym dla niej miejscu. Bardzo często urządzenia przesyłowe stawiano na gruntach bez stosownego porozumienia z właścicielem. W sytuacji gdy obecność słupów energetycznych nie jest uregulowana prawnie, właściciel gruntów ma prawo do ubiegania się o należną rekompensatę, która może być przyznana za każdy drewniany, betonowy czy stalowy słup znajdujący się na jego nieruchomości.

2016 © - Karpatia - Odszkodowania energetyczne