• Odszkodowania energetyczne

  line
  Właściciel działki ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za każde urządzenie znajdujące się na jego nieruchomości. Istnieje również możliwość ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Jednak przed przystąpieniem do ubiegania się o rekompensatę, należy zweryfikować stan prawny urządzeń i linii znajdujących się na działce, który zawierają Księgi Wieczyste.
  read more
  slider image
 • Linie energetyczne

  line
  Słupy energetyczne znajdujące się na działkach budowlanych czy polach uprawnych są podporą dla linii wysokiego napięcia, które rozciągają się przez cały kraj, często utrudniając właścicielom nieruchomości zagospodarowanie terenu. Infrastruktura przesyłowa i linie energetyczne często uniemożliwia w pełni wykorzystanie zasobów działki, obniżając funkcjonalność i wartość posesji.
  read more
  slider image
 • Słupy energetyczne

  line
  Obecność słupów energetycznych na działce zwykle utrudnia jej użytkowanie i obniża wartość nieruchomości. Jednak bardzo często zdarza się, że stan prawny słupów energetycznych znajdujących się na działce nie został uregulowany przez ich właściciela – czyli Zakład Energetyczny. Jeśli właściciel działki nie udzielił pisemnej zgody na korzystanie z jego gruntu, a właściciel linii przesyłowej to czyni, wówczas ma miejsce bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  read more
  slider image

Zapewniamy profesjonalną pomoc w dochodzeniu odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w celu instalacji urządzeń przesyłowych. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę prawną w całym toku postępowania, a każdą powierzoną sprawę traktujemy indywidualnie.

Jeśli na działce znajdują się słupy energetyczne lub biegną przez nią urządzenia przesyłowe w postaci linii energetycznych czy instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a ich stan prawny nie został uregulowany, istnieje możliwość ubiegania
się o stosowną rekompensatę.

W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie od właściciela danego urządzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie
z nieruchomości lub ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

 

2016 © - Karpatia - Odszkodowania energetyczne